home  I  contact  I  links  I  werken bij

 

Welkom bij praktijkvoordelft. Wij helpen kinderen en jongeren met psychische problemen.

Wij werken als geregistreerde kinderpsychologen in Delft. Onze aanpak is kortdurend en doelgericht. We hebben oog voor de ontwikkeling van het kind en de belevingswereld van de jongere. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling.

Onze hulp wordt volledig vergoed door alle gemeenten in de regio Haaglanden en in Lansingerland. Meer info, zie kosten

         

Voor welke kinderen
en welke problemen?

Hoe meld je je aan
en wat is de wachttijd?

Hoe ziet de behandeling
er uit? Wat zijn de kosten?

Wanneer zijn we klaar
en wat dan?

       
  2017 praktijkvoordelft        

klachtenreglement I meldcode I privacy I disclaimer I mission statement I login I sd